رولان

10,550,000 ریال

مناسب برای سنگنوردی کودکان در سطح مبتدی و بسیار راحت و با توجه به اینکه شباهت زیادی به کفش های معمولی بجه ها دارد شروع سنگنوردی با این محصول بسیار راحت میباشد

پاک کردن