محصولات لاوان دارای یک سال ضمانت محدود از تاریخ خرید اولیه فقط برای مالک اصلی هستند.این گارانتی نقص عملکرد مواد را پوشش میدهد.این گارانتی آسیب هایی به دلیل استفاده غیر عادی را پوشش نمیدهد.محصولاتی که خدماتی غیر از خدمات پس از خرید لاوان را دریافت کرده اند جزو گارانتی نمیشوند.

اگر محصول شما خارج از مدت زمان گارانتی است و نیاز به تعمیر دارد صفحه خدمات محصول و تعمیرات را مطالعه فرمایید.

کفش اگر در محلی نگهداری شود که آسیب زا باشد از جمله مناطق گرم.