جدول سایز بندی لاوان

تمام کفش های لاوان از سایزبندی اروپایی استفاده می کنند.

  • 1 EURO اندازه= 6.6 میلی متر = 0.26 اینچ
  • 1 US اندازه= 8.4 میلی متر = 0.33 اینچ
  • اندازه های یورو تناسب بهتر و دقیق تری را برای استفاده مورد نظر شما فراهم می کنند
  • برای کفش های کوهنوردی، بسته به تناسب مورد نظر، یک سایز بزرگتر از سایز پا انتخاب کنید
  • برای خرید کفش قندیل 2 لازم نیست یک سایز بزرگتر انتخاب کنید,چئن قالب کفش بزرگ است