بایگانی برچسب: نگه داری ازکفش سنگنوردی

نگه داری از کفش سنگنوردی

۱.کفش سنگنوردی را هرگز در پیاده روی یا طی کردن مسیر بین دو صخره به پا نکنید.آسیب جدی به لاستیک دور کفش و مهم تر به زیره کفش وارد میشود و همینوطور کثیف میشود در نتیجه اصتحکاک زیره کفش به حداقل ممکنه خواهد رسید. ۲.هنگام استراحت  در کارگاه های مسیرهای بلند هرگز پاشنه کفش های […]