کفش سنگنوردی لسپپورتیوا مدل تئوری Lasportiva Theory

51,200,000 ریال

کفش سنگنوردی لسپپورتیوا مدل تئوری Lasportiva Theory منحصر به فرد سالن برای سازگاری کامل با حجم ها و گیره های جدید سنگنوردی طراحی شده است.کفش تئوری نشان دهنده تکامل در کفش های سنگنوردی است:حساسیت شدید همراه با پویایی بالا و واکنش پذیری بی سابثه.

پاک کردن