کفش سنگنوردی لسپورتیوا مدل سولوشن کامپ Lasportiva Solution Comp

47,000,000 ریال

هدف اصلی کفش Solution Comp  برای حداکثر رساندن عملکرد در مسابقات  است.
پاک کردن