کفش سنگنوردی لسپورتیوا مدل فوتورا Lasportiva Futura

54,400,000 ریال

کفش سنگنوردی لسپورتیوات مدل فوتورا Lasportiva Futura متعلق به نسل ابتکاری “بدون لبه” است. کانسپت بدون لبه “لبه”  زیرین کف را از بین می برد.
پاک کردن