کفش سنگنوردی لسپورتیوات مدل فوتورا Lasportiva Futura

49,000,000 ریال

مدل Futura متعلق به نسل ابتکاری “بدون لبه” است. کانسپت بدون لبه “لبه”  زیرین کف را از بین می برد.
پاک کردن