آوینا

16,000,000 ریال

با استفاده از میان زیره ویژه در این محصول، پس از مدت ها استفاده شکل منقاری کفش تغییر نمی کند و بنابراین کارایی لبه گیری آن کاهش نمی یابد. با فرم خمیده موزی شکل برای قابلیت هدایت آسان تر نوک کفش روی گیره ها در شیب های منفی و کلاهک ها . بند این مدل از روی انگشتان شروع شده و این سبب تنظیم بهتر در سرتاسر طول پا می شود.برای افزادی که پنجه ی پای پهن دارند توصیه میشود.

پاک کردن